Informacje

Centrum nanokompozytów włóknistych (CNW) specjalizuje się w zagadnieniach fizyki oraz chemii polimerów. Zespół Centrum posiada doświadczenie w prowadzeniu badań morfologii, struktury wewnętrznej oraz właściwości fizykochemicznych polimerów naturalnych, a także syntetycznych.

Mocną stroną Centrum jest także doskonała znajomość metod przetwórstwa polimerów oraz umiejętność tworzenia nanokompozytów polimerowych o specjalnym przeznaczeniu. Bogate doświadczenie, a także unikatowe zaplecze aparaturowo-laboratoryjne umożliwiają współpracę z licznymi ośrodkami naukowo-badawczymi zarówno w Polsce jak i na świecie.

Obszarem zainteresowań badawczych Centrum nanokompozytów włóknistych jest możliwość zastosowania różnorodnych nanododatków do polimerów włóknotwórczych w celu poprawy właściwości fizykochemicznych i użytkowych wyrobów o strukturze włóknistej. Na szczególną uwagę zasługują modyfikacje zapewniające poprawę właściwości elektrycznych włókien poprzez dodatek różnych odmian alotropowych węgla (sadza, nanorurki, grafen), jak również poprzez dodatek polimerów przewodzących.

Kluczowe kompetencje pracowników Centrum obejmują następujące obszary:

a) w zakresie przetwórstwa polimerów:

  • formowanie i modyfikacja polimerów włóknotwórczych

  • zastosowanie polimerów biodegradowalnych w strukturach włóknistych

  • otrzymywanie włókien o zdefiniowanej strukturze wewnętrznej

  • formowanie włókien technicznych do specjalnych zastosowań;

b) w zakresie otrzymywania nanokompozytów polimerowych:

  • otrzymywanie przewodzących nanokompozytów polimerowych z udziałem nanocząstek węglowych oraz polimerów przewodzących

  • otrzymywanie kompozytów wzbogaconych nanocząstkami glinokrzemianów;

c) w zakresie modyfikacji materiałów polimerowych w celu nadania nowych właściwości (hydrofobowych/ hydrofilowych/ antyelektrostatycznych).

d) w zakresie prowadzenia badań strukturalnych materiałów polimerowych z wykorzystaniem m.in. metod rentgenowskich, termicznych, spektroskopowych oraz mikroskopowych.


Wśród Partnerów Centrum nanokompozytów włóknistych znajdują się:

  1. Politechnika Wrocławska, Wydział Chemiczny, Zakład Inżynierii i Technologii Polimerów,

  2. Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki, Katedra Biomateriałów

  3. Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki, Instytut Inżynierii Materiałowej

  4. Torlen Spółka z o. o. (Grupa Kapitałowa Boryszew S.A.).

 


prof. dr hab. Jarosław Janicki
Akademia Techniczno-Humanistyczna
+48338279114
prof. dr hab.inż. Ryszard Steller
Politechnika Wrocławska
+48713203321
dr inż. Monika Rom
Akademia Techniczno-Humanistyczna
+48338279125
dr inż. Marcin Bączek
Akademia Techniczno-Humanistyczna
+48338279156
dr inż. Janusz Fabia
Akademia Techniczno-Humanistyczna
+48338279144
dr inż. Włodzimierz Biniaś
Akademia Techniczno-Humanistyczna
+48338279127
dr inż. Beata Fryczkowska
Akademia Techniczno-Humanistyczna
+48338279186
dr hab. inż. Ryszard Fryczkowski
Akademia Techniczno-Humanistyczna
+48338279186
dr hab. Czesław Ślusarczyk, prof. ATH
Akademia Techniczno-Humanistyczna
+48338279156